Snoezelen als onderdeel van belevingsgerichte zorg

In de afgelopen decennia zijn er vele innovaties geweest binnen de zorg om het leven van de patiënt persoonlijker te maken. Zo ontstond er belevingsgerichte zorg: een nieuwe manier van zorg verlenen, bijvoorbeeld voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking. Hierbij staan de wensen en mogelijkheden van degene met de beperking centraal en niet de onmogelijkheden. Een voorbeeld is zelf kiezen wat iemand wil eten of de keuze mogen maken voor het tijdstip van verzorging. Belevingsgerichte zorg is er dus specifiek om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Een van de activiteiten die onder belevingsgerichte zorg valt, is snoezelen. Snoezelen is een vorm van zintuigactivering in een sfeervolle omgeving. Het richt zich op de zintuigen: zien, ruiken, voelen, horen en proeven. Door de zintuigen selectief te prikkelen, zijn mensen met een verstandelijke beperking in staat hun gevoelens en emoties te uiten. Het bevordert een dialoog en creëert een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Welke effecten heeft snoezelen op mensen met een verstandelijke beperking?

Het optimale doel van snoezelen is het verbeteren van het kwaliteit van leven. Door de stimulatie van de zintuiglijke beleving ontstaat er een veilige en geborgen sfeer, doordat mensen met een beperking meer gericht zijn op lichamelijk contact en lichaamstaal. De innerlijke belevingswereld staat bij het snoezelen centraal,dit zorgt voor meer rust en daardoor voor een gereduceerd gebruik van kalmerende medicatie. Bovendien neemt de agressie af en wordt er minder gedaan aan zelfbeschadiging.

Doordat tijdens het snoezelen de zintuigen selectief geprikkeld worden, voelt iemand  met een verstandelijke beperking zich veilig om gevoelens en emoties te uiten. Er ontstaat vaak ruimte voor interactie tussen de zorgverlener en de persoon met een verstandelijke beperking. Deze momenten dragen bij aan het opbouwen van een zinvolle relatie van wederzijds vertrouwen.

Binnen de gezondheidszorg is het snoezelen volledig opgenomen in de belevingsgerichte zorg en maakt het deel uit van het dagelijkse programma. De diverse zorginstellingen hebben allemaal hun eigen doelen die zij met het snoezelen willen behalen, waaronder:

  1. Probleemgedrag en agressie reduceren
  2. Aangepast gedrag bevorderen
  3. Ontwikkeling stimuleren
  4. Ontspanning, recreatie en plezier bevorderen
  5. Contact en wederzijdse interactie stimuleren
  6. Kwaliteit van leven verbeteren
  7. Eigen keuzes en initiatief stimuleren
  8. Alertheid en betrokkenheid bevorderen

Draagbaar en autonoom snoezelkussen

Aangezien snoezelen nu nog vaak in aparte ruimtes en op beperkte momenten kan plaatsvinden, heeft Kozie een een draagbaar en autonoom snoezelkussen ontwikkeld. De KozieMe kan bij mensen op schoot worden gelegd. Het snoezelen wordt naar de persoon gebracht in een vertrouwde omgeving, zoals in zijn of haar eigen kamer of in de gezamenlijke woonkamer. De KozieMe kan geaaid en geknuffeld kan worden en bij deze aanrakingen  eerklinken er herkenbare geluiden en melodieën die afgestemd kunnen worden op de persoonlijke wensen van de gebruiker. Zo speelt de KozieMe in op de tast, het auditieve en de visuele zintuigen. Op deze manier kunnen mensen genieten van de positieve effecten van het snoezelen in een vertrouwde omgeving en wanneer zij dit zelf willen.

Meer weten over autonoom snoezelen met KozieMe? Neem contact met ons op!

 

Bronnen:
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/tips-belevingsgerichte-zorg/
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/snoezelen/
http://www.hetsnoezelrijk.nl/index.php/85-doelgroepen/138-gehandicapten-ruimte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoezelen 

Ook benieuwd naar de kozie producten?

Neem vrijblijvend contact op

Leave a Reply